>

Elektroinstalace - Hradec Králové

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Vývoj elektrotechnických systémů a výpočetní techniky ovlivnil v uplynulém období řadu technologií, systémových řešení i samotných výrobků. Jisté je však jedno. Základním zdrojem energie pro chod těchto systémů či zařízení je elektřina.

Elektroinstalace

Výčet technologií a produktů, které se bez zdroje elektrické energie neobejdou je mnoho. Mezi běžné dnes patří domácí spotřebiče, jakými jsou pračky, ledničky, vysavače, TV a Hi-Fi soustavy, osvětlovací tělesa apod. Další soubor závislý na dodávkách elektřiny tvoří technologické zázemí domu. Do něj můžeme zařadit systém vytápění a regulace otopné soustavy, elektronické zabezpečení objektu, zavlažovací systém zahrady, bazénové technologie, klimatizaci objektu, centrální vysavač, kamerový systém, elektronický systém řízení chodu venkovních markýz, rolet a žaluzií apod. V současné době jsou také na našem trhu běžně k dostání výrobky, u kterých dříve bylo zcela běžné mechanické ovládání např. garážová vrata, vjezdové brány nebo střešní okna. Tyto výrobky pohání speciální elektromotory, které jsou uváděny v chod většinou pomocí dálkového ovládání. Proč se tak zeširoka rozepisujeme o výrobcích a technologiích závislých na elektřině? Určitě vás nechceme strašit. Ba právě naopak. Chtěli bychom jen, abyste při plánování rozvodů elektřiny nezapomněli na žádné důležité zařízení či alespoň vývod pro případ, že byste zařízení chtěli instalovat později. Pak by vám totiž nezbylo nic jiného, než vést nový rozvod v lištách po povrchu stěn, což nepůsobí příliš esteticky.Plánujeme elektroinstalaci

J
istě nemusím dlouze připomínat, že realizace elektroinstalace v domě je vysoce odbornou prací a musí ji proto provést firma, která má pro tuto činnost veškerá nutná oprávnění. Pracovníci podnikající v oboru elektrotechniky jsou pravidelně zkoušeni ve dvouletých cyklech ze všech bezpečnostních předpisů a norem vyplývajících z provádění elektroinstalací. Na základě úspěšně složených zkoušek obdrží od Českého úřadu certifikát O odborné způsobilosti v elektrotechnice. Tyto povinnosti popisuje zákon č. 50/1978 Sb.

Prvním takovým odborníkem, se kterým zcela jistě přijdete do styku, je projektant. Realizovat elektroinstalaci bez příslušného projektu, jak tomu mnohdy v praxi bývá, je hazardem. Tímto postupem riskujete, že nejen nesnížíte finanční náklady stavby, ale naopak budou ještě vyšší. Ostražití musíte být i při výběru dodavatele elektroinstalace. Nejlevnější může v konečném důsledku znamenat také nejméně práce. Přitom neodborník, navíc bez projektu, odvedenou práci jen ztěží zkontroluje.

Na projektantovi také je, aby Vám při jednání doporučoval další možnosti moderní elektroinstalace, jejíž technické možnosti se neustále posouvají. Aby Vám např. vysvětlil, že zařízení EZS (elektr. zabezpečovací systém) nemusí být napojeno jen na centrální pult bezpečnostní agentury, ale může Vám např. volat na osobní mobilní telefon.

Velmi často také dochází k situaci, kdy stavebník ve snaze nenavyšovat přespříliš náklady stavby si dopřeje nákladnou dlažbu, obkladačky nebo strukturovanou omítku. Elektroinstalaci, která není vidět, však nepřikládá důležitost a nechá si dle svého uvážení provést jen základní proudové obvody. S rostoucími nároky na bydlení pak dochází k situaci, že se pak dlouhá léta trápí nad nedostatky v elektroinstalaci a nechá si další obvody dodělat. Samozřejmě již za cenu narušení právě nových omítek nebo obkladů. V žádném případě proto projekt elektroinstalace a spolupráci s projektantem nepodceňujte!Co by měl projekt elektroinstalace obsahovat

Projektant se s Vámi na základě stavebního projektu dohodne o nejvhodnějším vedení hlavního přívodu do domu, o umístění hlavního rozvaděče a rozvaděčů vedlejších a zkonzultuje s Vámi také rozmístění a množství budoucích zásuvek, vývodů osvětlení i technologického vybavení domu. Zde je třeba zdůraznit, že je nutné mít velmi detailní představu (nejlépe projekt interiéru včetně rozmístění nábytku, spotřebičů, technologických zařízení, sauny apod.) tak, aby bylo možné do projektu přesně zakreslit budoucí polohu zásuvek a jednotlivých vývodů, přiřadit k nim správně dimenzované typy vodičů, jističů a stanovit velikost hlavního jističe. Pokud například později změníme velikost a umístění sedačky v obývacím pokoji, budeme muset měnit i polohu osvětlení např. nad konferenčním stolkem. To znamená vysekat drážku v nové omítce, nastavit vodič a vyvést jej na novém místě. Takové práce, kdy je již hotov interiér domu, plovoucí podlaha apod. jsou velmi nepopulární a nepříjemné. Stejně tak je tomu v kuchyni, kde jsou nároky na elektroinstalaci poměrně značné. Zde musí zcela jistě existovat projekt, včetně rozmístění vestavných spotřebičů, jakými jsou pečící trouby, lednice, mikrovlnné trouby, topinkovače, kávovary apod. včetně znalosti polohy přívodů.

Vhodné je také zamyslet se, jak se otevírají dveřní křídla a zda po jeho otevření budeme mít vypínač po ruce. V ložnicích je dnes již zcela běžná instalace vypínačů hlavního osvětlení místnosti jak u vstupu do místnosti tak i u postele, aby je bylo možné pohodlně zhasnout bez nutnosti vstávání.Rozvody elektroinstalací

Máte-li jasno o rozmístění zásuvek, světel, elektrospotřebičů a dalšího technického vybavení domu a vše je patřičně zachyceno v projektové dokumentaci, můžete zahájit vlastní elektroinstalační práce. Ty začínají vytvořením tzv. hrubých elektrických rozvodů. V této chvíli je zřejmě vhodné připomenout, že k elektroinstalaci patří také slaboproudé obvody. Jsou to např. rozvody DT (domácího telefonu), ST (stát. telefonu), rozvody STA (společné televizní antény), přípojka pro kabelovku, rozvody EZS apod. Přívodní kabely k reproduktorům se také nemusí válet po zemi, ale mohou být protaženy trubkami ve zdi. Neměl by chybět ani vývod pro zahradní osvětlení, osvětlení zahradního domku apod. I když provádíme elektroinstalaci v základním provedení, je vhodné uvažovat s možností rozšíření komfortu a z tohoto důvodu připravit trasy pro dodatečná vedení. Tyto trasy vytvoříme zapuštěním elektroinstalačních trubek do stěn místností ukončenými univerzálními elektroinstalačními krabicemi. Těmito trasami bude později možné vést přídavná vedení pod povrchem omítek.

Na území ČR je při navrhování elektroinstalací uplatňována zásada, že v každé obytné místnosti mají být minimálně dva na sobě nezávislé obvody (jeden obvod světelný a jeden zásuvkový), z nichž každý je samostatně jištěn. Na každý z nich může být přitom napojeno více místností. Je tomu tak proto, aby v případě poruchy na jednom z obvodů, např. světelném, bylo možné zajistit osvětlení místnosti např. stojací lampou. Počty zásuvkových vývodů je přitom vhodné v porovnání s platnými normami navýšit. Požadavky na elektrospotřebiče totiž neustále vzrůstají a počet zásuvek se po dokončení domu může ukázat jako nedostatečný. Tři zásuvkové vývody předepisuje norma např. pro kuchyň. Pokud si však spočítáme veškeré elektrospotřebiče, které by měla mít moderní kuchyně, je zřejmé, že tento počet i při volbě vícenásobných zásuvek s přihlédnutím k budoucímu rozmístění a zajištění nezávislé funkce spotřebičů je nedostatečný. Samostatně jistit je nutné kupříkladu elektrickou troubu, varnou desku, myčku na nádobí, apod. Vzdát se nebudete chtít jistě ani dalších pomocníků v kuchyni, ať již jsou to mikrovlnné trouby, kávovary, topinkovače, varné konvice, kuchyňské roboty atd. Již teď bychom jistě napočítali minimálně 6 samostatných zásuvkových obvodů. Obdobné řešení však vyžadují i další rozhodující zařízení závislé na zdroji elektrické energie.

 
Hodnocení
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti CZIN.eu